חודש: אוקטובר 2015

צור העסק

אני בטוח שרבים מכם יודעים את ההבדל בין עסקים כדי להרוויח כסף וחומר רווח, ואת הדבר האהוב עליו. הם שונים לגמרי סותרות מבחינת התוכן. כפי שאתה יודע, את המטרה הרגילה של העסק – כדי לספק כסף עבור עצמם ואת משפחותיהם כדי להיות עצמאית מבחינה כלכלית. כמובן, אנשים לא זוממים משהו רע. הוא רק רוצה לחיות…

Read the full article