תרבות ארגונית וניהול

אם אתה לא טועה פעם הוא כי אתה לא מסתכן. וודי אלן ניהול טוב להיות מזוהה לחלוטין עם התרבות הארגונית שפיתח. תרבות שבה כל משאבי אנוש מלא המזוהה איתה. הם רבים חברות venezolana, תעשיות קטנות/במיוחד בינוניות, אשר הזניחו את מייצג ספירה עם תרבות ארגונית אותנטי, כל כך ברצינות משפיעה על ההישרדות שלהם, הישימות, הרבה יותר בסביבה הסוערים אשר פונה המדינה. אין זה מפתיע כי הוא מצביע, t החברה אודה יש תרבות משלה הוא המשאב האנושי אשר מפיק את התרבות של הארגון, מנהיגים, משתפי פעולה. לדוגמה בתרבות עסקים יפני, הוא נחשב לעבודה כמו הגורל המשותף.

כל העובדים של החברה לשתף מאותו גורל: הצלחה או כישלון. מבחן ההצלחה של החברה, לאחר מכן לזייף את ההצלחה של כל עובד. תרבות ארגונית כוללת ערכים משותפים על-ידי האנשים בתוך כל חברה. ReActiva הקיבולת או מקדימים יהיה אחד הגורמים של רלוונטיות רבה יותר בתרבות הארגונית. תרבות מבוססת על עמדות המייצגים הערכה של תפיסות נמצאו עם מערכת פנימית של ערכים ואמונות. עמדות כוללים: אמונות, חיבה ומגמות של ביצועים ארגוני תרבות היא הערכה של כללים, הרגלי וערכים, אנשים שבאנשי הארגון, וזה עושה זה סוג של התנהגות.

מונח זה מוחל כעת בארגונים עסקיים רבים, ועל כן בתי חולים או כל ארגון הבריאות, מונח שיש לקחת בחשבון. תרבות ארגונית כוללת ערכים משותפים על-ידי האנשים בתוך כל חברה. ReActiva או קיבולת מקדימים יהיה אחד הגורמים הגדולים הרלוונטיות, בתרבות הארגונית. תרבות מבוססת על עמדות המייצגים הערכה של תפיסות נמצאו עם מערכת פנימית של ערכים ואמונות. עמדות כוללים: אמונות, חיבה ומגמות ביצועים. ההגדרה רוב קיבל התרבות הארגונית היא של שיין: התרבות הארגונית היא התבנית של הנחות יסוד קבוצה מסוימת המציא, גילו או שפותחו בתהליך למידה לפתור את בעיותיה של הסתגלות חיצוני, פנימי ואינטגרציה אשר עבד מספיק גם בערך כדי להיחשב חוקי, לכן, של להיות לימד חברים חדשים בקבוצה כהדרך הנכונה לאחוזחושבים ומרגישים ביחס בנושאים אלה (שיין, 1984: 56) מדידה של תרבות ארגונית הזכיר כי לא קל להעריך תרבויות ארגוניות. מידות אלו מבוססות על הניתוח של סיפורים, סימנים ועל טקסי להשיג כמה מסלולים. אנחנו לא נעזרים ראיונות ושאלונים להבהרת ערכים ואמונות; להעריך את הדוחות של החברה פילוסופיה, מספק רעיונות על תרבות אימצה בתהליך. אנו עורכים גם ראיונות עם עובדים כדי לקבוע תפיסתם את התרבות של הארגון שלך. זיהוי תרבות חשוב מאוד עבור המנהל של ארגון במונחים של הפסיכולוג, כדי לוודא שהם פועלים באופן עקבי ברחבי הארגון, עובד במובן של קידום שסוגיית לשנות שיפורים. מחקר התרבות מאפשר להבין את קשרי הגומלין של חשמל, הכלל רציונל, אשר נלקח כמו האמת, וכו '. בהקשר זה היא מבהירה סדרה של התנהגויות נחשב כנראה מובנת, המאפשר תכנון בקנה אחד עם המציאות של ביצועי הארגון. מוסיף לנו Leo Disla, ארגונים הם הביטוי של מציאות תרבותית, הם נקראים חיים בעולם של שינוי, הן מבחינה חברתית, הכלכלי והן טכנולוגית, או במקום זאת, כמו כל האורגניזם, שתוק עצמו במסגרת גבולות רשמית. בשני המקרים, מציאות תרבותית זו לידי ביטוי מסגרת של ערכים, אמונות, רעיונות, רגשות ורצונות של הקהילה מוסדי. תרבות ארגונית משמש מסגרת ייחוס לחברי הארגון, נותן הנחיות כיצד אנשים חייבים להוביל זה. בהזדמנויות רבות התרבות ברור כל כך כי אפשר לראות שינויים בהתנהגות של אנשים הזמן שעובר השערים של החברה. היום הוא אומר, אנחנו צריכים לארגונים לתכנן מבנים גמישים יותר לשינוי, שינוי זה מתרחש כתוצאה הלמידה של חבריה. זה מרמז ביצירת תנאים כדי לקדם את צוותי ביצועים גבוהים, עבודת צוות של הבנה למידה כרוכה ביצירת ערך העבודה, יותר הסתגלות לשינוי עם ראייה רחבה לכיוון חדשנות. ההיבט המרכזי של הארגונים במטרה ההצלחה היא איכות המנהיגים שלה עם חופש מוחלט במובן של האוטונומיה שלהם, מחזיקי של רמה גבוהה של יכולות, המאפשר לך לנהל את השינוי עם חזון מקדימים. ערכות ניהול חדש הם השתקפות של צורת הארגון חושב ופועל, בדרישה בין היתר: שעובד עם ידע ולפתח להשיג את יעדיו העסקיים; תהליך גמיש לפני השינויים שהוכנסו על ידי ה הארגון; מבנה שטוח, זריז, מופחת תקופת מינימום אשר ליצור סביבת עבודה אשר פוגש את המעורבים ביישום של מטרות הארגון; הוא מערכת של תגמולים ותמריצים מבוסס על היעילות של התהליך שבו משותף והצלחה סיכונים; כוח משימה השתתפותית בפעולות של הארגון. אפשר לשכוח N בהניתוח של התרבות, עומדת פונקציות שונות בארגון. ראשית, הוא משמש כדי להגדיר את הגבולות עד אשר התנהגויות נבדלים אחד מהשני. שנית, הוא מעביר תחושה של זהות לחבריה. שלישית, זה מקל על יצירת מחויבות אישית משהו רחב יותר מאשר האינטרסים האישיים של הפרט. רביעית, מגבירה את היציבות של המערכת החברתית. תרבות היא הקשר החברתי זה עוזר להחזיק ביחד הארגון לספק סטנדרטים מתאימים של כפי שהם צריכים להתנהג express עובדים. לבסוף, אין לשכוח מה gestiopolis מצטט אותנו: תרבות ארגונית, היא תרבות מסוימת בהתאם למטרות של החברות. הוא כולל הערכה של ידע, מיומנויות, עמדות וערכים, לאפשר לארגון לעבוד עם יעילות, לתוצאות תחרותי, רומז כי עמדות והמחויבות של המשתתפים, עובד סגנונות, לכבד, מקצועיות, אתיקה משולבים.