במה כרוך Forfaiting

כוח נוטה להשחית, וכוח מוחלט משחית לחלוטין. לורד אקטון, וחוקר התנהגות פיננסית, מהם פעולות זה כרוך, מהם כל טווח, השפעה, ומעל לכל, בטובך להזין הוא בידע אלה להרחיב את התפיסה של השלב פיננסי, לא ניתן להתעלם מה מייצגת את Forfaiting. Forfaiting יכול להיות לאומיים ובינלאומיים מה? מה מייצג? הוא אומר, כי forfaiting מורכב במימון לספק פעולות של הנחה ללא משאבים של מילים או שטרי למסדר כדי לטווח ארוך המתאימים כדי המכירה של הטובין של צוות / מתקנים ללקוחותיה. כולל את האחריות חדלות פירעון של RID אפילו במהלך השלב של ייצור bancogui.es אותנו מביא הוא, כי Forfaiting הוא מצב של מימון מהם מכירות שנעשו המורכבת בהנחה ללא משאבים, מהבנק, מהם הזכויות של אוסף של סדרת השפעות מסחריות כי היצואן מקבל עבור יישום התשלום דחויים של פעולות מסחריות של לקנות / מכירה. את כלי זה יכול להיות מימנה הם מכתבים ופתקים, שניהם מגובה על ידי הבנקים של השורה הראשונה.

המונח הודה יכול להיות בין 6 חודשים ל- 3 שנים. מה הם ההיבטים שלהם דיפרנציאלי? לנו אמר: נזילות מיידית אלא אם כן יש לך השפעה על creditworthiness של היצואן. לאחר אישור הפעולה, הסכום ישולם מיד ללא קשירה וקווי האשראי שלהם, בצורה של הנחה ללא זכות חזרה. זה מבטל exchange אי תשלום הסיכונים ואת הנטל הכספי על המאזניים. שיעורי ריבית של הנחה קבועה לתקופה הארוכה הזאת. הפחתה של פקדים, משימות ניהוליות של החוב במטבע זר.

מי שואל מכוונת? זה אומר האלה יצואנים של מוצרי המעוניינים להבטיח ולייעל את תהליכי התשלום שלהם, ואני צריך כדי להפחית או למנוע שלה פעיל "לקוחות חייבים" חשבון, הפיכת זה במזומן וללא הפיצול של הפסיבי. forfaiting זה מתאים במיוחד עבור פעולות עם תקופות ארוכות של משלוח ותשלום (עד 3 שנים). ´ למה להשתמש את forfaiting? נקודת המבט של חברת ייצוא, forfaiting מאפשרת להשיג מספר מטרות: נזילות. הפחתת סיכון אשראי ואת הסוג של שינוי ועניין נגזרים. תחזוקה של קווי אשראי עם בנקים. שיפור היחסים חשבונאות. אל דאגה הרמטכ"ל הוא האיש הנכון . זה חשוב, זה תפוס כולל כל התכונות הללו כאשר הוא משווה בין מחירו עם של החלופה של מימון. בפרט זה לא יוצא דופן כי חברות, במיוחד קטנות ובינוניות, הן forfaiting יקר כי הם להשוות אותו עם היוון של אותיות עם משאב זה מציע להם הבנק הרגיל שלהם. איך עומד על Forfaiting? Microsoft.com המאופיינת להיות נותן לנו: Abstraible: מי הוא התיעוד בשימוש, עליך לאפשר את ההפרדה של זכויות שנרכשו ברכישה של המכשיר ואת פעולת מסחרי זה הביא את השידור. משמעות הדבר היא כי החייב ולא שהוזמן הבנק יכול להשתמש את ברירות המחדל, בסכסוכים מסחריים או אחרים אירועים כתירוץ לאתגר את תשלום החוב. למשא ומתן: על האובייקט קרדיטים של מבצע להיות חופשי ניתן להעברה. מסחרי: forfaiting אשראי מבצע מתעוררת בעקבות חוזה למכר טובין, ולכן נחשב אשראי מסחרי. אי-הזדקקות: לאחר סיום הפעולה, יכול המוכר להפגם כ לחלוטין אירועים המשפיעים על לגבייה שהוקצו, ואילו הקונה אין כל אפשרות השיבה קרדיט המוכר במקרה זה החייב אינו משלם, למעט במקרה של הונאה. מה הם הכלים להשתמש? Microsoft.com אותנו זוכר כי מנסה זה של מכירה סופית, אותם מכשירים של תשלום זה שימוש יש בהכרח המערבות הבטחה מותנית, לעצמם לתשלום. המשמשים שבתדירות גבוהה יותר הם: שטרות חוב. שטרי חליפין. מכתבי אשראי עם תשלום עתידי, רצוי עם קבלה. עם זאת, גם אתה יכול לנכות מסמכים ללא זכות חזרה חשבוניות מסחרי, זכויות של אוסף על חוזה האספקה, וכו ', בכל פעם מציעים עם ודאות מספקת הזכות לדרוש את התשלום את חובת הבגרות שלו. שני אותם שטרי גם המילים של שינוי לשדר דרך אישורו, כי בצורתו פשוט יותר מורכב ב החתימה של המוטב של הכותרת בהפוכים של אותו. התמיכה ללא זכות חזרה (ללא הזדקקות) מעביר את הזכות לקבל את המכתב, אך לא יהבו המוכר במקרה של אי תשלום. מה נדרש בשביל עארה כי איחוד הוא אידיאלי עבור forfaiting? יש צורך להיות: ללא תנאים, לעצמם, ניתן להעברה. חשוב כי הטקסט של המסמך לא להשאיר ספקות לגבי תוקפה של ההתחייבות, כי האחריות יכול לעשות הוא לטעון מנקודת מבט משפטית. הדרך של חיזוק השתמשו יותר בשוק של forfaiting היא אישורו. אלטרנטיבה אישורו הוא זה אחריות הבנק, שמונפק במסמך נפרד מהם שטרי חוב או מילים. כל בנק נוטה יש תבנית משלו, הטקסט יכול לקחת כמה קווים על מספר דפים שבהם נחשבת של טופס מפורט מספר היבטים משפטיים. מהם היתרונות עבור הלקוח? אתה יכול להפוך המכירה משקיבלתי את החשבון שלהם, מבטלת את הסיכון במאזן והוא הוכרזו כיסוי CIRBE הסיכון של הייצור ניתן להשתמש בפעולות המיוצרים על פי בקשה או ייחודי יכול לשמש באופן בלעדי עם סיכון מסחרי אז זה גם מוצר מעניין מאוד לעסקים עם ציוד ההון ואת מתקני סטנדרטי מקבל לכסף בזמנו המספקת מסמכים מנהלים אוסף נמסר ברגע הטוב, יכול לספק את 2 שנים של תקופת התשלום הסופי שיקולים forfaiting יכול להיות מעניין מבחינת זמינות ועלות. Forfaiting מאפשרת גמישות לקבוע מתי לגשת לשוק. יצואן, ייתכן שתחליט להשאיר קרדיט רשום אצלם אגב זמן או למכור רק חלק הקרדיט, לדוגמה בשוק forfaiting משאיל את עצמו כדי ליצור מוצרים המותאמים למדוד. אז לא זה יש פחד להציע שוק ניתוחים שונים.